Phần mềm lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử Bkav   eChungtu
Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử bkav
Đăng ký mới Bkav CA
Tổng cục Thuế sử dụng giải pháp Bkav eHoadon [Báo Thanh Niên]
Tổng cục Thuế chọn Bkav eHoadon cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử [Báo Tuổi Trẻ]