Hiển thị các bài đăng có nhãn eHoadonBkavHiển thị tất cả
Địa chỉ trên hóa đơn có cần ghi Việt Nam không?
Doanh nghiệp gặp nhiều vướng mắc khi xuất hoá đơn điện tử
Doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn khi nào?
Hóa đơn điều chỉnh giảm có được ghi số âm không?
Sẽ xử phạt nếu cố tình trì hoãn thực hiện xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Tổng cục Thuế chỉ đạo tăng cường ngăn chặn gian lận thuế trong kinh doanh ô tô, xe máy
Triển khai hoá đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền
Tổng cục Thuế thông báo về việc Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử có mã Cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền