Giới thiệu BKAV TVAN

 Giới thiệu

1. Kê khai, nộp thuế qua mạng là gì ?


 

Kê khai thuế là việc Doanh nghiệp kê khai thuế trên máy tính của mình, sau đó nộp tờ khai thông qua mạng Internet mà không phải đến nộp trực tiếp hồ sơ bằng giấy cho Cơ quan thuế.

Nộp thuế qua mạng là việc thực hiện các thủ tục nộp tiền vào Ngân sách nhà nước qua mạng máy tính mà không phải trực tiếp đến Ngân hàng hoặc Kho bạc.

Kê khai, nộp thuế qua mạng là dịch vụ Thuế điện tử được pháp luật về Thuế quy định.

Bkav TVAN là dịch vụ Thuế điện tử được cung cấp bởi Công ty Bkav.

2. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Thuế điện tử của Bkav

Dịch vụ Thuế điện tử của Bkav đem lại những giá trị gia tăng vượt trội cho Doanh nghiệp khi sử dụng. Thông thường, khi bắt đầu sử dụng, Doanh nghiệp phải mất nhiều bước cài đặt môi trường để kê khai, chỉ sử dụng được với một loại trình duyệt, phải trải qua nhiều bước không cần thiết mới gửi xong tờ khai… Nhưng với dịch vụ Bkav TVAN, Doanh nghiệp được tự động cài đặt môi trường kê khai, hỗ trợ đầy đủ các loại trình duyệt, hỗ trợ công cụ ký tốc độ cao, giảm thiểu các thao tác khi gửi tờ khai… Để sử dụng dịch vụ Bkav TVAN, doanh  nghiệp chỉ cần truy cập địa chỉ NopToKhai.vn mà không cần phải cài đặt thêm bất kỳ phần mềm gì.

Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ TVAN của Bkav, Doanh nghiệp được nhắc kê khai khi đến hạn, được Bkav chủ động hỗ trợ khi có phát sinh lỗi (Live Support), được tư vấn nghiệp vụ, hỗ trợ 24/7 đảm bảo Doanh nghiệp nộp tờ khai, thuế đúng hạn.

Bảng so sánh dịch vụ Bkav TVAN và iHTKK:

Nội dung Bkav TVAN iHTKK
Nhận tờ khai từ ứng dụng HTKK
Tự động cài đặt môi trường hỗ trợ kê khai  
Hỗ trợ nhiều loại trình duyệt (IE, Chrome, FireFox…)  
Được nhắc kê khai khi đến hạn   
Trợ giúp ngữ cảnh theo từng bước, giúp người sử dụng gửi tờ khai dễ dàng  
Hỗ trợ công cụ ký tốc độ cao  Nhanh hơn 3 lần so với iHTKK  
Nhận kết quả gửi tờ khai qua SMS   
Tối ưu hóa các thao tác cho người sử dụng  Giảm 30% thao tác khi kê khai, nộp tờ khai thuế  
Hướng dẫn tường minh Doanh nghiệp khi có lỗi  
Được nhà cung cấp chủ động hỗ trợ khi phát sinh lỗi – Live Support  
Hỗ trợ, được tư vấn nghiệp vụ  
Nhận thông tin cập nhật về chính sách, quy định  
Hỗ trợ 24/7 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét