Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo chíHiển thị tất cả
Tổng cục Thuế sử dụng giải pháp Bkav eHoadon [Báo Thanh Niên]
Tổng cục Thuế chọn Bkav eHoadon cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử [Báo Tuổi Trẻ]
Tổng cục Thuế lập hệ thống Trung tâm điều hành hoá đơn điện tử [Báo Lao Động]