KHẨN: TỔNG CỤC THUẾ YÊU CẦU KIỂM SOÁT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NGĂN CHẶN XUẤT HÓA ĐƠN KHỐNG
Tổng cục Thuế quyết liệt chỉ đạo triển khai hoàn thuế GTGT
Thông tư số 23/2023/TT-BTC:
 Chương trình ưu đãi cho sản phẩm phần mềm  Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử
Sẽ xử phạt nếu cố tình trì hoãn thực hiện xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền