Doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn khi nào?

Doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn khi nào?Căn cứ theo khoản 1, Điều 16, Nghị định 123/2020/NĐ-CP các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

  1. Doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
  2. Doanh nghiệp thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;
  3. Doanh nghiệp thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;
  4. Doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế;
  5. Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;
  6. Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;
  7. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật;

Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập để thực hiện mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn điện tử để trốn thuế theo quy định thì cơ quan thuế ban hành quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Theo luật pháp của nhiều quốc gia, doanh nghiệp bị ngưng sử dụng hoá đơnkhi có các lý do như sau:

1.    Vi phạm thuế và tài chính: Nếu doanh nghiệp vi phạm các quy định thuế hoặc tài chính, chẳng hạn như không nộp đủ thuế, làm giảm thuế hoặc trốn thuế, cơ quan chức năng có thể ngưng sử dụng hoá đơn cho doanh nghiệp này.

2.    Vi phạm quy định kinh doanh: Nếu doanh nghiệp vi phạm các quy định kinh doanh, chẳng hạn như vi phạm về an toàn thực phẩm, môi trường, quản lý chất thải, thực hiện hoạt động không đúng phép, cơ quan chức năng cũng có thể áp đặt hình phạt ngưng sử dụng hoá đơn.

3.    Vi phạm quy định xuất nhập khẩu: Nếu doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định xuất nhập khẩu hàng hóa, cơ quan chức năng có thể xử lý bằng cách ngưng sử dụng hoá đơn và các văn bản liên quan.

4.    Vi phạm các quy định về bảo vệ người tiêu dùng: Nếu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng và vi phạm quy định về bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan chức năng cũng có thể yêu cầu ngưng sử dụng hoá đơn.

5.    Vi phạm các quy định về hợp đồng và thương mại: Nếu doanh nghiệp có các hành vi vi phạm các quy định về hợp đồng và thương mại, cơ quan chức năng cũng có thể áp đặt biện pháp ngưng sử dụng hoá đơn.

6.    Không tuân thủ yêu cầu báo cáo tài chính: Nếu doanh nghiệp không tuân thủ yêu cầu báo cáo tài chính theo quy định, cơ quan chức năng có thể ngưng sử dụng hoá đơn cho doanh nghiệp này.

Các quy định và cơ chế xử lý có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Do đó, để biết rõ hơn về việc ngưng sử dụng hoá đơn cho doanh nghiệp trong trường hợp cụ thể, bạn nên tìm hiểu về luật pháp và quy định tại địa phương bạn quan tâm

 

Tham gia Bkav group Zalo: https://zalo.me/g/ammkqj247 để cập nhật nhanh nhất các thông tin mới của chúng tôi! Chân thành cảm ơn Bạn đã tham gia

Đăng nhận xét

0 Nhận xét