Chữ ký số bkav - Bảng giá

Bảng giá   
 Chữ ký số dành cho doanh nghiệp
 (Áp dụng từ ngày 01/05/2018 cho Khách hàng đăng ký mới) 
Tên dịch vụGiá thuê bao chữ ký số
01 năm02 năm03 năm
 Chữ ký số
  • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
  • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
  • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử…
1,159,091 VNĐ1,994,545 VNĐ2,826,364 VNĐ
 Thiết bị Bkav CA Token500,000 VNĐ500,000 VNĐĐã bao gồm trong
gói cước
 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT)1,825,000 VNĐ2,744,000 VNĐ3,109,000 VNĐ
Đặt mua
 
 Chữ ký số dành cho cá nhân
Tên dịch vụGiá thuê bao chữ ký số
01 năm02 năm03 năm
 Chữ ký số
  • Ký email, văn bản, tài liệu
  • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
499,000 VNĐ899,000 VNĐ1,198,000 VNĐ
 Thiết bị Bkav CA Token500,000 VNĐ500,000 VNĐ500,000 VNĐ
 Giá trước thuế999,000 VNĐ1,399,000 VNĐ1,698,000 VNĐ
 VAT (10%)99,900 VNĐ139,900 VNĐ169,800 VNĐ
 Tổng thanh toán1,098,900 VNĐ1,538,900 VNĐ1,867,800 VNĐ
 Đặt mua   
Chữ ký số dành cho cá nhân thuộc doanh nghiệp, tổ chức
Tên dịch vụGiá thuê bao chữ ký số
 
01 năm
02 năm03 năm
 Chữ ký số
  • Ký phân cấp lên tờ khai thuế, khai hải quan, các văn bản điện tử...
599,000 VNĐ999,000 VNĐ1,298,000 VNĐ
 Thiết bị Bkav CA Token500,000 VNĐ500,000 VNĐ500,000 VNĐ
 Giá trước thuế1,099,000 VNĐ1,499,000 VNĐ1,798,000 VNĐ
 VAT (10%)109,900 VNĐ149,900 VNĐ179,800 VNĐ
 Tổng tiền1,208,900 VNĐ1,648,900 VNĐ1,977,800 VNĐ
  Đặt mua

Đăng nhận xét

0 Nhận xét